Khan o kretanju izbjeglih iz Anbara

Hiljade ljudi napustile su Anbar zbog borbi koje se vode u ovoj iračkoj provinciji. Veliki broj zaputio se u Bagdad. Međutim, iračke vlasti počele su zatvarati ključni most koji vodi prema glavnom gradu Iraka. Javlja Imran Khan.

Hiljade ljudi napustile su Anbar zbog borbi koje se vode u ovoj iračkoj provinciji. Veliki broj zaputio se u Bagdad. Međutim, iračke vlasti počele su zatvarati ključni most koji vodi prema glavnom gradu Iraka. Javlja Imran Khan.