Grčki turizam trpi posljedice krize

Antikrizni program raščistio je put otvaranju banaka. Ali Grci su ti koji sada moraju da sijeku svoje troškove. Vlada Alexisa Tsiprasa moraće da smanji sve izdatke, uključujući one za plate i penzije, i da poveća poreze ako misli da njegova zemlja dobije novčanu podršku. Zbog toga kod nekih ne nailazi na podršku.

Antikrizni program raščistio je put otvaranju banaka. Ali Grci su ti koji sada moraju da sijeku svoje troškove.

Vlada Alexisa Tsiprasa moraće da smanji sve izdatke, uključujući one za plate i penzije, i da poveća poreze ako misli da njegova zemlja dobije novčanu podršku. Zbog toga kod nekih ne nailazi na podršku.