Drlja o prijedlogu Evropske komisije za pomoć Grčkoj

Evropska komisija predložila je da se za hitni, kratkoročni kredit za Grčku od 7 milijardi eura, novac uzme iz Evropskog finansijskog stabilizacijskog mehanizma. Taj novac bio bi na raspolaganju tri mjeseca, odnosno u periodu dok Grčka pregovara sa finansijskim institucijama za novi, treći paket finansijske pomoći. Iz Brisela izvještava Katarina Drlja.

Evropska komisija predložila je da se za hitni, kratkoročni kredit za Grčku od 7 milijardi eura, novac uzme iz Evropskog finansijskog stabilizacijskog mehanizma. Taj novac bio bi na raspolaganju tri mjeseca, odnosno u periodu dok Grčka pregovara sa finansijskim institucijama za novi, treći paket finansijske pomoći. Iz Brisela izvještava Katarina Drlja.