Pregled najvažnijih političkih partija u Turskoj

Uoči izbora u Turskoj, donosimo pregled najvažnijih partija na turskoj političkoj sceni. 

Uoči izbora u Turskoj, donosimo pregled najvažnijih partija na turskoj političkoj sceni.