Karaula o dočeku pape u Franjevačkom studentskom centru

Nadina Maličbegović je ispred Franjevačkog međunarodnog studentskog centra Bosna Srebrena razgovarala sa vikarom Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Marijanom Karalulom.    

Nadina Maličbegović je ispred Franjevačkog međunarodnog studentskog centra Bosna Srebrena razgovarala sa vikarom Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Marijanom Karalulom.