Al Jazeera Business Specijal: Summit 100

Al Jazeera Business Specijal posvećen je Summitu 100 u Portorožu.Poslovni i politički lideri regije sastali su se u slovenačkom primorskom gradu kako bi razgovarali o poslovnom ambijentu, prilikama za ulaganja i širenja kompanija, te zajedničkom nastupu na trećim tržištima. Za Business Specijal govore neki od najuticajnijih preduzetnika u regiji. 

Al Jazeera Business Specijal posvećen je Summitu 100 u Portorožu.
Poslovni i politički lideri regije sastali su se u slovenačkom primorskom gradu kako bi razgovarali o poslovnom ambijentu, prilikama za ulaganja i širenja kompanija, te zajedničkom nastupu na trećim tržištima. Za Business Specijal govore neki od najuticajnijih preduzetnika u regiji.