Kontekst: Čija je oduzeta imovina

Presuda Zijadu Turkoviću i njegovoj kriminalnoj grupi, koja je označena kao zločinačka organizacija u BiH, osim dugogodišnjih kazni zatvora predviđa i oduzimanje nelegalno stečene imovine. Oduzimaju se skupocjena vozila, nekretnine, novac i dionice. No, BiH još nema državnu agenciju koja bi se brinula o oduzetoj imovini, pa ostaje nepoznato šta će biti s višemilionskom imovinom […]

Presuda Zijadu Turkoviću i njegovoj kriminalnoj grupi, koja je označena kao zločinačka organizacija u BiH, osim dugogodišnjih kazni zatvora predviđa i oduzimanje nelegalno stečene imovine. Oduzimaju se skupocjena vozila, nekretnine, novac i dionice. No, BiH još nema državnu agenciju koja bi se brinula o oduzetoj imovini, pa ostaje nepoznato šta će biti s višemilionskom imovinom koja je ilegalno stečena. Kako su ovu oblast uredile države regije i koliko je važno spriječiti da se nelegalno stečeni novac ubaci u legalne tokove za Kontekst govore: 

 

u Beogradu – naučni savjetnik, direktor Instituta za uporedno pravo dr. Jovan Ćirić;

 

u Sarajevu – Ivana Korajlić iz Transparency Internationala za BiH; 

 

u Zagrebu – kriminalista, savjetnik za javnu i privatnu sigurnost mr. Željko Cvrtila. 

 

Emisiju vodi Saša Delić.