Senat preispituje strategiju borbe protiv ISIL-a

Odbor Senata Sjedinjenih Američkih Država je raspravljao o trenutnoj strategiji protiv ISIL-a. Mnogi smatraju kako će, ako se strategija ne promijeni, za poraz te skupine biti potrebne godine. Više iz Washingtona donosi Alan Fisher.

Odbor Senata Sjedinjenih Američkih Država je raspravljao o trenutnoj strategiji protiv ISIL-a. Mnogi smatraju kako će, ako se strategija ne promijeni, za poraz te skupine biti potrebne godine. Više iz Washingtona donosi Alan Fisher.