Kostić o ilegalnim prelascima srpsko-mađarske granice

Direktori policije Srbije i mađarske policije Milorad Veljović i Karolj Pap sastali su se u Segedinu, gdje su razgovarali o problemu ilegalnih migranata.Sa graničnog prijelaza Kelebija između Srbije i Mađarske, blizu Subotice javio se Đorđe Kostić, sa pregledom informacija o ilegalnim migracijama na ovom području.

Direktori policije Srbije i mađarske policije Milorad Veljović i Karolj Pap sastali su se u Segedinu, gdje su razgovarali o problemu ilegalnih migranata.
Sa graničnog prijelaza Kelebija između Srbije i Mađarske, blizu Subotice javio se Đorđe Kostić, sa pregledom informacija o ilegalnim migracijama na ovom području.