Sve više muslimana u Španiji

Uprkos nepostojanju zvanične statistike, većina izvještaja ukazuje na porast broja onih koji prelaze na islam u Španiji. Većinom žive na području Andaluzije, gdje zahtijevaju veća ustavna prava. 

Uprkos nepostojanju zvanične statistike, većina izvještaja ukazuje na porast broja onih koji prelaze na islam u Španiji. Većinom žive na području Andaluzije, gdje zahtijevaju veća ustavna prava.