Rusija: Sve jača veza između crkve i države

Iako je Rusija prema ustavu sekularna država, pravoslavna crkva ima sve veći utjecaj u kulturnim, duhovnim, čak i u političkim krugovima te zemlje. Njene konzervativne vrijednosti i činjenica da je stoljećima važan dio u životima ruskih građana, čine je logičnim saveznikom predsjednika Vladimira Putina u pokušajima da definira Rusiju kao državu neovisnu o zapadnom liberalizmu […]

Iako je Rusija prema ustavu sekularna država, pravoslavna crkva ima sve veći utjecaj u kulturnim, duhovnim, čak i u političkim krugovima te zemlje. Njene konzervativne vrijednosti i činjenica da je stoljećima važan dio u životima ruskih građana, čine je logičnim saveznikom predsjednika Vladimira Putina u pokušajima da definira Rusiju kao državu neovisnu o zapadnom liberalizmu i geopolitici.