Nesigurni proizvodi za djecu

Sa tržišta Bosne i Hercegovine povučeno je više od 7000  proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača u toj zemlji . Od toga su gotovo 40% proizvodi za djecu. Koliko su uistinu opasni i kako roditelji mogu biti sigurni prilikom kupovine?

Sa tržišta Bosne i Hercegovine povučeno je više od 7000  proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača u toj zemlji . Od toga su gotovo 40% proizvodi za djecu. Koliko su uistinu opasni i kako roditelji mogu biti sigurni prilikom kupovine?