Al Jazeera Svijet – 21.06.2015.

U 162. izdanju Al Jazeera Svijeta istražujemo koliki se napori ulažu u smanjenje broja prisilnih brakova s maloljetnicama u svijetu i zašto je najam stanova u New Yorku sve skuplji. Govorimo o ljudima koji su gradsku gužvu zamijenili seoskim mirom, kao i zdravstvenim koristima konzumiranja čokolade.

U 162. izdanju Al Jazeera Svijeta istražujemo koliki se napori ulažu u smanjenje broja prisilnih brakova s maloljetnicama u svijetu i zašto je najam stanova u New Yorku sve skuplji. Govorimo o ljudima koji su gradsku gužvu zamijenili seoskim mirom, kao i zdravstvenim koristima konzumiranja čokolade.