Loši uslovi života jemenskih izbjeglica

Mnoge jemenske porodice pobjegle su pred nasiljem u druge pokrajine.Međutim, neki su naišli na veoma loše uslove života. 

Mnoge jemenske porodice pobjegle su pred nasiljem u druge pokrajine.
Međutim, neki su naišli na veoma loše uslove života.