Ugrožen opstanak afričkih pingvina

Curenja nafte i prekomjerni lov ribe ugrožavaju opstanak jedine autohtone vrste pingvina u Africi. Tokom 20. vijeka, populacija afričkih pingvina opala je za 90 posto, a prije pet godina vrsta je proglašena ugroženom.

Curenja nafte i prekomjerni lov ribe ugrožavaju opstanak jedine autohtone vrste pingvina u Africi. Tokom 20. vijeka, populacija afričkih pingvina opala je za 90 posto, a prije pet godina vrsta je proglašena ugroženom.