Palestinskim beduinima prijeti raseljavanje

Više od 250.000 palestinskih beduina živi u više od 40 sela  u pustinjskom području Negev. Izraelske vlasti zvanično ne priznaju ta naselja, a sada planiraju da rasele preostalo arapsko stanovništvo.

Više od 250.000 palestinskih beduina živi u više od 40 sela  u pustinjskom području Negev. Izraelske vlasti zvanično ne priznaju ta naselja, a sada planiraju da rasele preostalo arapsko stanovništvo.