Nastavljene sporadične borbe u Jemenu

Dok se u Rijadu razgovara o budućnosti Jemena, na terenu se i dalje vode sporadične borbe. Agencije UN-a žele dostaviti humanitarnu pomoć  ugroženima.

Dok se u Rijadu razgovara o budućnosti Jemena, na terenu se i dalje vode sporadične borbe. Agencije UN-a žele dostaviti humanitarnu pomoć  ugroženima.