Ekonomska cijena krize u Makedoniji

O ekonomskoj cijeni koju bi Makedonija mogla da plati zbog političke krize u kojoj se našla, više ćemo saznati od Marka Pavlovića.

O ekonomskoj cijeni koju bi Makedonija mogla da plati zbog političke krize u kojoj se našla, više ćemo saznati od Marka Pavlovića.