Migranti u Acehu dobili hranu i smještaj

Indonezijske vlasti omogućile su sklonište, hranu i medicinsku pomoć jednoj grupi migranta smještenih u pokrajini Aceh.Dan ranije spašeno ih je više od 700. UNHCR procjenjuje da više od 8.000 migranata još luta morima jugoistočne Azije. 

Indonezijske vlasti omogućile su sklonište, hranu i medicinsku pomoć jednoj grupi migranta smještenih u pokrajini Aceh.
Dan ranije spašeno ih je više od 700. UNHCR procjenjuje da više od 8.000 migranata još luta morima jugoistočne Azije.