Sve manje nezaposlenih u SAD-u

Broj osoba u Sjedinjenim Američkim Državama koje traže naknade za nezaposlenost najniži je u gotovo 15 godina.Ohrabrujući znak dan prije mjesečnih izvještaja Vlade o zapošljavanju.