Španija na putu ekonomskog oporavka

Za razliku od Grčke, Španija je na putu oporavka. Premijer Mariano Rahoj prognozira da će ekonomija porasti gotovo tri posto ove godine, što je povećanje od jedan odsto u odnosu na ranija očekivanja Vlade. Uporedo s tim, stigli su ohrabrujući rezultati u poslovanju domaćeg kreditora Bankie, koju je Vlada spasila od bankrota.

Za razliku od Grčke, Španija je na putu oporavka. Premijer Mariano Rahoj prognozira da će ekonomija porasti gotovo tri posto ove godine, što je povećanje od jedan odsto u odnosu na ranija očekivanja Vlade. Uporedo s tim, stigli su ohrabrujući rezultati u poslovanju domaćeg kreditora Bankie, koju je Vlada spasila od bankrota.