Kontekst: Falsifikovani lijekovi

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u zemljama u razvoju najviše je falsifikata među medikamentima za liječenje po život opasnih bolesti.Ilegalni biznis koji se mjeri milijardama eura, danas čini 10 posto globalne trgovine lijekovima.   O tome, da li građani u našem regionu imaju razlog za strah i da li na ovom tržištu ima lažnih lijekova, […]
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u zemljama u razvoju najviše je falsifikata među medikamentima za liječenje po život opasnih bolesti.
Ilegalni biznis koji se mjeri milijardama eura, danas čini 10 posto globalne trgovine lijekovima.
 
O tome, da li građani u našem regionu imaju razlog za strah i da li na ovom tržištu ima lažnih lijekova, govore gosti emisije:
– predsjednica Komore magistara farmacije FBiH, Zahida Binakaj,
– koordinator Agencije za lijekove i medicinska sredstva Srbije i član Evropskog komiteta za falsifikate, Pavle Zelić  i 
– voditeljica Odjela službenog laboratorija za provjere lijekova u Halmedu, Agenciji za lijekove i medicinske proizvode Rajka Truban Žulj.
 
Emisiju vodi Marko Radoja.