IT noviteti na Microsoft Network konferenciji u Neumu

U Neumu se održava peta IT konferencija Microsoft Network, za koju organizator tvrdi da je, sa 650 učesnika, najveća konferencija ovog tipa u Bosni i Hecegovini. Pored predstavljanja novih Microsoftovih softvera, važan segment ovogodišnje konferencije je razmjena iskustava.

U Neumu se održava peta IT konferencija Microsoft Network, za koju organizator tvrdi da je, sa 650 učesnika, najveća konferencija ovog tipa u Bosni i Hecegovini. Pored predstavljanja novih Microsoftovih softvera, važan segment ovogodišnje konferencije je razmjena iskustava.