Kontekst: Godina dana Vlade Srbije

Godinu dana rada kabineta premijera Srbije.Šta je Aleksandar Vučić obećao pa ispunio, a šta nije?Izmiču li postavljeni rokovi za bolji život građana ili se boljitak već osjeća? Boji li se vlast daleko slabije opozicije?   U ekspozeu koji je, 27. aprila 2014., čitao puna tri sata, Aleksandar Vučić objašnjavao je šta očekuje od svog kabineta […]