Sjećanje na marš od Selme do Montgomerya

Prije 50 godina, borci za građanska prava napadnuti su dok su pokušavali mirno preći most u gradu Selmi na jugu Sjedinjenih Američkih Država.  Taj incident doveo je do jačanja pokreta za prava Afroamerikanaca, koji se izborio za njihovo pravo glasa. Ali čak i danas, borba za jednakost nije završena.
Prije 50 godina, borci za građanska prava napadnuti su dok su pokušavali mirno preći most u gradu Selmi na jugu Sjedinjenih Američkih Država. 
Taj incident doveo je do jačanja pokreta za prava Afroamerikanaca, koji se izborio za njihovo pravo glasa. Ali čak i danas, borba za jednakost nije završena.