Položaj bugarske manjine u Srbiji

Pred Evropskim parlamentom uskoro bi trebao da se nađe izvještaj o napretku Srbije.Jedno od važnih pitanja je i položaj nacionalnih manjina.Posjetili smo  Dimitrov-grad, koji se nalazi na  granici sa Bugarskom. Tamo većinsko stanovništvo čine Bugari.

Pred Evropskim parlamentom uskoro bi trebao da se nađe izvještaj o napretku Srbije.
Jedno od važnih pitanja je i položaj nacionalnih manjina.
Posjetili smo  Dimitrov-grad, koji se nalazi na  granici sa Bugarskom. Tamo većinsko stanovništvo čine Bugari.