Učenici bez svjedodžbi u HNK-u

Spor o tome hoće li na školskim dokumentima biti etnički, državni ili kantonalni simboli opterećuje učenike i roditelje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U školama na hrvatskom jeziku, zbog toga, nema ni knjižica ni svjedodžbi, a bez školskih dokumenata su svi učenici od prvih do sedmih razreda. Obrazovanje je, inače, u nadležnosti kantona koji odlučuju i o […]