Hidroelektrane u Makedoniji – Mještani zabrinuti

Ekološke organizacije i lokalno stanovništvo u regiji Nacionalnog parka Mavrovo u Makedoniji protive se gradnji 22 hidrocentrale u tom području. S druge strane, Elektrane Makedonije imaju plan realizovati ove investicije u narednih 15-ak godina. Ipak, kreditori dvije najveće hirdoelektrane, Svjetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj, ne daju novac dok ne dobiju potvrdu […]

Ekološke organizacije i lokalno stanovništvo u regiji Nacionalnog parka Mavrovo u Makedoniji protive se gradnji 22 hidrocentrale u tom području. S druge strane, Elektrane Makedonije imaju plan realizovati ove investicije u narednih 15-ak godina. Ipak, kreditori dvije najveće hirdoelektrane, Svjetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj, ne daju novac dok ne dobiju potvrdu da gradnja neće narušiti prirodu nacionalnog parka.