Primjena SSP-a u BiH

Iako je Vijeće Europske unije dalo zeleno svjetlo za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s BiH dodatne probleme mogla bi stvoriti obveza primjene tzv. tradicionalne trgovine s Hrvatskom. Gledišta su i dalje bitno različita a BiH prijete i rokovi koje je postavio Brisel.