Nemoć Palestinaca uoči izbora u Izraelu

Početkom godine izraelske vlasti su objavile da zamrzavaju 127 miliona dolara prihoda od poreza koji su bili namijenjeni Palestincima. Bio je to odgovor na odluku Palestine da se prijavi za članstvo u Međunarodnom krivičnom sudu. Riječ je o sredstvima koja pokrivaju oko dvije trećine palestinskog budžeta i od kojih zavisi i plata u javnom sektoru. […]