Raste pritisak na Grčku

Pritisak na Grčku, da ostane unutar međunarodnog finansijskog programa, raste, nakon što zemlja nije uspjela postići kompromis sa eurogrupom u Briselu. IEU i Atina imaju mnogo toga na kocki, ali unatoč posljedicama, ni jedna strana ne pokazuje znakove popuštanja.

Pritisak na Grčku, da ostane unutar međunarodnog finansijskog programa, raste, nakon što zemlja nije uspjela postići kompromis sa eurogrupom u Briselu. IEU i Atina imaju mnogo toga na kocki, ali unatoč posljedicama, ni jedna strana ne pokazuje znakove popuštanja.