Novi Zeland: Moguće slanje vojnika u Irak

Na Novom Zelandu se vodi rasprava o mogućem uključivanju njihovih vojnih snaga u borbu protiv oružane skupine “Islamska država Irak i Levant”. Vlada ističe kako novozelandski vojnici ne bi bili u borbenim misijama. Ipak, kritičari takvog pristupa kažu da bi to bila greška.

Na Novom Zelandu se vodi rasprava o mogućem uključivanju njihovih vojnih snaga u borbu protiv oružane skupine “Islamska država Irak i Levant”.

Vlada ističe kako novozelandski vojnici ne bi bili u borbenim misijama. Ipak, kritičari takvog pristupa kažu da bi to bila greška.