Drlja o nacrtu sporazuma o klimatskim promjenama

Nakon 11 dana pregovora u Parizu je dogovoren nacrt sporazuma o klimatskim promjenama.U Parizu je Katarina Drlja.