Borilački sportovi: Tajna uspjeha u stručnom radu

Nedavno je Sarajevo bilo domaćin prve naučne konferencije Jugoistočne Evrope o borilačkim sportovima. Haris Slato istažio je šta je sve potrebno da bi se ostvario uspjeh u jednom od udaračkih sportova.
Nedavno je Sarajevo bilo domaćin prve naučne konferencije Jugoistočne Evrope o borilačkim sportovima.
Haris Slato istažio je šta je sve potrebno da bi se ostvario uspjeh u jednom od udaračkih sportova.