Za otplatu vanjskog duga 40 posto budžeta BiH

Usvojen je budžet Bosne i Hercegovine za 2016. godinu. Njime će se financirati državne institucije, a 40 posto je predviđeno za otplatu vanjskog duga.