Javaid o najavljenoj borbi za Falluju

Nakon zauzimanja Ramadija, iračka vojska najavljuje početak borbe za Falluju, još jedan strateški grad u najvećoj iračkoj pokrajini, Anbar. Iz Erbila se javio Osama bin Javaid.