Superautomobil s Filipina

Kada se govori o skupim sportskim automobilima, Filipini nisu prva zemlja koja ljudima pada na pamet. Ali grupa mladih filipinskih inženjera napravila je superautomobil koji bi mogao biti mnogo jeftiniji od ostalih.

Kada se govori o skupim sportskim automobilima, Filipini nisu prva zemlja koja ljudima pada na pamet. Ali grupa mladih filipinskih inženjera napravila je superautomobil koji bi mogao biti mnogo jeftiniji od ostalih.