Hrvati će za blagdane potrošiti 1,5 milijardi eura

Rast BDP-a četvrti kvartal zaredom i rast potrošnje u maloprodaji, znaci su blagog oporavka standarda u Hrvatskoj. Za detaljnije analize, da li se zaista živi bolje, treba da prođe još neko vrijeme, složni su stručnjaci u ocjeni. No, optimizam građana vidljiv je i ovih blagdana, procjene su da će potrošiti blizu milijardu i po eura. […]