Postignut dogovor o mapi puta za Siriju

Ujedinjene nacije su usaglasile mapu puta za postizanje mirovnog rješenja u Siriji. Vijeće sigurnosti jednoglasno je podržalo plan za pregovore između sirijske vlade i opozicije, kao i prekid vatre. Međutim, još nije jasno ko će sve učestvovati u pregovorima, odnosno da li će predsjednik Sirije ostati na vlasti.

Ujedinjene nacije su usaglasile mapu puta za postizanje mirovnog rješenja u Siriji. Vijeće sigurnosti jednoglasno je podržalo plan za pregovore između sirijske vlade i opozicije, kao i prekid vatre. Međutim, još nije jasno ko će sve učestvovati u pregovorima, odnosno da li će predsjednik Sirije ostati na vlasti.