Izbjeglice se ne žele zadržavati u Bugarskoj

Na putu ka zapadnoj Evropi u Bugarsku je ove godine došlo blizu 16 hiljada izbjeglica. Većina put nastavlja dalje ka zapadu. Zoran Kosanović je u Sofiji posjetio izbjegličku porodicu iz Sirije koja planira da napusti taj grad.   

Na putu ka zapadnoj Evropi u Bugarsku je ove godine došlo blizu 16 hiljada izbjeglica. Većina put nastavlja dalje ka zapadu. Zoran Kosanović je u Sofiji posjetio izbjegličku porodicu iz Sirije koja planira da napusti taj grad.