UN traži više sredstava za Siriju

Zima je stigla u Siriju. Raseljene osobe se suočavaju sa mnogim problemima, dok UN pokušava da nađe potrebna sredstva. U isto vrijeme, međunarodna zajednica pokušava da zaustavi rat koji je ušao u petu godinu.