Toprak o novim poglavljima u pregovorima između Turske i EU

Novo poglavlje u pregovorima o pristupanju, EU otvara i sa Turskom.  Evropska unija otvara novo poglavlje u pregovorima o pristupanju Turske. Poglavlje 17 o ekonomiji i monetarnoj politici je prvo otvoreno od 2013. godine. Pregovori Evropske unije i Turske bili su zaustavljeni zbog neslaganja o vladavini prava i ljudskim pravima. Dogovor o nastavku pregovora je […]