Joksimović o otvaranju poglavlja u pregovorima Srbije i EU

Srbija službeno otvara prva poglavlja u pregovorima s Europskom unijom. Otvara se najteže poglavlje 35. koje sadrži mehanizam za praćenje postignutih dogovora u okviru dijaloga Beograda i Prištine, i poglavlje 32 – financijska kontrola. Srbija treba ispregovarati 35 poglavlja. Radi se o reformama koje zemlja članica treba napraviti, prihvatiti pravnu stečevinu Europske unije i pripremiti […]