Hanuka u Beogradu

Jevreji širom svijeta proslavljaju Hanuku, narodni praznik poznat i kao Festival svjetla. Ovim praznikom pominje se događaj iz 164. godine prije nove ere, kada je nakon trogodišnjih progona i borbi, ponovo osveštan hram u Jerusalemu.