Gdje se najviše poštuju ljudska prava?

Širom svijeta se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Na današnji dan je 1948. godine donesena Opća deklaracija o ljudskim pravima, koja svakom ljudskom biću jamči osobna prava i slobode. Pogledajmo u kojim se dijelovima svijeta ona najviše poštuju.

Širom svijeta se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Na današnji dan je 1948. godine donesena Opća deklaracija o ljudskim pravima, koja svakom ljudskom biću jamči osobna prava i slobode. Pogledajmo u kojim se dijelovima svijeta ona najviše poštuju.