Drlja o pregovorima oko problema klimatskih promjena

Pretposljednji dan konferencije o klimatskim promjenama u Parizu  nema konačnog dogovora o rješavanju tog globalnog problema.Pregovori traju 11 dana. Glavne prepreke ostaju pitanja ograničavanja globalnog zagrijavanja, podjele na razvijene i nerazvijene zemlje i, među najtežim, pitanje novca.Iz Pariza izvještava Katarina Drlja.

Pretposljednji dan konferencije o klimatskim promjenama u Parizu  nema konačnog dogovora o rješavanju tog globalnog problema.
Pregovori traju 11 dana. Glavne prepreke ostaju pitanja ograničavanja globalnog zagrijavanja, podjele na razvijene i nerazvijene zemlje i, među najtežim, pitanje novca.
Iz Pariza izvještava Katarina Drlja.