Smanjen priliv izbjeglica na Lesbos

Od početka izbjegličke krize kroz Grčku je prošlo više od pola miliona izbjeglica i migranata. Najveći broj njih preko ostrva Lesbosa. Iako se tokom prvog talasa masovnih dolazaka lokalna i državna vlast nisu najbolje snašle u rješavanju problema, četiri mjeseca kasnije situacija je znantno bolja. Uspostavljen je sistem, nema zadržavanja u kampovima, a u međuvremenu […]