Drlja o ostanku NATO-a u Afganistanu

U Briselu se održava sastanak NATO-a.Glavne teme su sigurnosne prijetnje ISIL-a, i situacija nakon obaranja ruskog vojnog aviona. Iz Brisela izvještava Katarina Drlja.