Stotine volontera pomažu izbjeglicama u Preševu

Od početka izbjegličke krize brojni volonteri iz raznih dijelova Evrope na ruti kojom prolaze stotine hiljada ljudi olakšavaju im put ka krajnjem cilju. Uz hranu i toplu odjeću, nastoje i na druge načine pomoći izbjeglicama koje svakodnevno prolaze kroz centre za prihvat. Kako je to u Preševu, na jugu Srbije, u priči Zorana Kosanovića.