Mlinarić o situaciji u Spielfeldu

U Austriji nema dužih zadržavanja prilikom prolaska izbjeglica do prihvatnog centra.Iako, na prijelazu iz Slovenije kod Šentilja ka Spilfeldu hiljade ljudi čeka na transport ka zapadu, organizatori kažu da se sve odvija po utvrđenom planu.  Uz granicu Austrije sa Slovenijom nalazi se Ana Mlinarić.

U Austriji nema dužih zadržavanja prilikom prolaska izbjeglica do prihvatnog centra.
Iako, na prijelazu iz Slovenije kod Šentilja ka Spilfeldu hiljade ljudi čeka na transport ka zapadu, organizatori kažu da se sve odvija po utvrđenom planu. 

Uz granicu Austrije sa Slovenijom nalazi se Ana Mlinarić.